Food in Can Tho | Cruise Mekong River

Tag Archives: Food in Can Tho

Food in Can Tho

rice cake with pork belly( Banh Tet la cam)

You shouldn’t miss any foods in Can Tho such as Rice Cake with Pork Belly (Bánh tét lá cẩm), Cái Răng’s Grilled Pork Roll (Nem nướng Cái Răng), Grilled Banana wrapped in Sticky Rice (Chuối nếp nướng), Grilled Snails with Pepper Recipe (Ốc nướng tiêu), Grilled Snails with Pepper Recipe (Ốc nướng tiêu), Vietnamese Cong